Inne

ORZECH WŁOSKI

NAZWA ODMIANY ‘DODO’
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU 02.01.1991 r., S 182
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISU  
LICENCJOBIORCY  
   
NAZWA ODMIANY ‘RESOVIA’
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU 02.01.1991 r., S 181
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISU  
LICENCJOBIORCY  
   
NAZWA ODMIANY ‘TARGO’
REJESTR ODMIAN DATA, NR WPISU 02.01.1991 r., S 184
KSIĘGA OCHRONY WYŁĄCZNEGO PRAWA DATA, NR WPISU  
LICENCJOBIORCY