„Machine learning and new big data analysis techniques” – szkolenie w Instytucie Ogrodnictwa – PIB

Skierniewice, 22 – 29 maja 2024 r.

W dniach 22 – 29 maja 2024 r. w Instytucie Ogrodnictwa – PIB odbyło się szkolenie pt. „Machine learning and new big data analysis techniques”, które przeprowdził dr. Luciano Ortenzi, Senior Assistant Professor in Computer Science, Department of Agriculture and Forest Sciences (DAFNE), University of Tuscia. Szkolenie było adresowane do doktorantów Szkoły Doktorskiej AgroBioTech oraz pracowników naukowych Instytutu. Szkolenie przeprowadzone było w systemie hybrydowym i cieszyło się dużym zainteresowaniem. Tematyka wykładów dotyczyła sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego oraz ich wykorzystania do analizy dużych zbiorów danych. Podczas szkolenia uczestnicy mieli możliwość zgłębienia wiedzy o różnorodnych zastosowaniach AI w praktyce, m.in. śledzenia pochodzenia oliwy z oliwek Extra Virgin (EVOO), sortowania kokonów jedwabników w produkcji jedwabiu oraz wykrywania obiektów na zdjęciach przy użyciu algorytmu YOLO.