Odmiany

Instytut Ogrodnictwa oferuje gamę ponad 300 odmian warzyw i owoców o unikalnych walorach hodowlanych. Znakomita większość z nich przeznaczona jest do komercjalizacji w ramach współpracy z przedsiębiorcami z branży sadowniczej i ogrodniczej.

Instytut Ogrodnictwa – PIB prowadzi hodowlę twórczą odmian roślin sadowniczych. W ramach tej działalności powstają nowe, udoskonalone odmiany, które następnie wprowadza się do produkcji. Prace hodowlane obejmują szereg odmian roślin sadowniczych oraz warzywnych, a także podkładki dla drzew owocowych.

Zapraszamy do zapoznania z wybranymi gatunkami roślin:

Odmiany sadownicze:

Ziarnkowe

Pestkowe

Jagodowe

Inne odmiany

Podkładki

Odmiany roślin warzywnych

Większość odmian roślin hodowli Instytutu Ogrodnictwa – PIB podlega ochronie prawnej na terytorium Polski na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 843). Według prawa na rozmnażanie, jak i sprzedaż materiału szkółkarskiego odmiany chronionej wyłącznym prawem do odmiany wymagana jest zgoda hodowcy (właściciela) odmiany chronionej prawnie.

Osobom zainteresowanym uzyskaniem licencji na reprodukcję i rozpowszechnianie odmian roślin sadowniczych, których właścicielem i hodowcą jest Instytut Ogrodnictwa – PIB, wszelkich informacji udziela Kierownik Zakładu Hodowli Roślin Ogrodniczych – Pani dr Agnieszka Masny, tel. 46 834 52 73, e-mail: agnieszka.masny@inhort.pl.