Podziękowania Dyrektor IO-PIB za uczestnictwo w uroczystej inauguracji CPPO i zaangażowanie w realizację projektu