POLAGRA FOOD – HORECA – FOODTECH

POLAGRA to targi o najdłuższej tradycji biznesowej w Polsce, bierze w nich udział kilkuset wystawców i kilkadziesiąt tysięcy zwiedzających z całego świata. Tegoroczna formuła targów połączyła spotkania w przestrzeni wystawienniczej ze spotkaniami online. Dostęp do platformy służącej do umawiania spotkań biznesowych z klientami z zagranicy sprawiła, że istotnym elementem targów był projekt Hosted Buyers, pozwalający na promowanie polskiej żywności na rynkach zagranicznych. Patronat nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

Podczas trwania targów można było odwiedzić trzy sektory: Salon FOOD – skierowany dla branży spożywczej – stanowił swoisty zwiastun trendów konsumenckich, zgromadził kompleksowy przegląd ofert, ale też był miejscem promocji polskiej gospodarki. Ekspozycji towarzyszyły szkolenia branżowe oraz panele dyskusyjne z udziałem ekspertów na temat zmian w zachowaniu konsumentów oraz trendów w żywieniu. Drugi sektor – FOODTECH – tętniąca życiem fabryka żywności, w której można było zobaczyć działanie całych linii produkcyjnych, był miejscem inspiracji dla przedstawicieli firm produkujących żywność. Ekspozycji FOODTECH towarzyszyły eksperckie spotkania podczas których omawiane były najnowsze rozwiązania w zakresie monitorowania, optymalizacji i kontroli kosztów w przemyśle. Trzecim miejscem promocji był Salon HORECA, gdzie prezentowane były innowacyjne rozwiązania dla sektora gastronomicznego.

Drugiego dnia targów, kluczowym wydarzeniem był kongres wspierany przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii − POLAGRA EXPORT MEETING, podczas którego uczestnicy zapoznali się z analizą tego, co wydarzyło się w ostatnich miesiącach na rynku spożywczym i dyskutowali o potencjalnych zagrożeniach, a także szansach stojących przed polskimi producentami żywności.

Wśród wystawców znalazł się również Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy promujący projekty aktualnie realizowane w jednostce: „Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych CPPO” (kierownik projektu: prof. dr hab. Dorota Konopacka); „Laboratorium fizjologii pozbiorczej produktów ogrodniczych LFPPO” (kierownik projektu: prof. dr hab. Dorota Konopacka, koordynator projektu: dr Krzysztof Rutkowski); „Regionalne Centrum Bioróżnorodności Ogrodniczej jako ośrodek integrujący ochronę ex situ różnorodności biologicznej województwa łódzkiego” (kierownik projektu: dr Mariusz Chojnowski); „Promocja gospodarcza regionu woj. Łódzkiego poprzez internacjonalizację działalności badawczo-rozwojowej i edukacyjnej Instytutu Ogrodnictwa” (kierownik projektu: prof. dr hab. Dorota Konopacka, koordynator projektu: dr Waldemar. Kiszczak). Na stoisku Instytutu Ogrodnictwa – PIB można było znaleźć materiały zawierające wyniki uzyskane podczas realizacji projektu badawczego „BIOGLEBA − Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń” oraz Programu Wieloletniego IO 2015-2020, a także zapoznać się z odmianami roślin sadowniczych wyhodowanych w naszej jednostce.