Sprawozdania – streszczenia

Zadanie 1.3. Gromadzenie, zachowanie w kolekcjach ex situ, kriokonserwacja oraz charakterystyka, ocena, dokumentacja i udostępnianie zasobów genowych i informacji w zakresie roślin warzywnych, sadowniczych, ozdobnych i miododajnych oraz spokrewnionych dzikich gatunków

Sprawozdanie 2020 – streszczenie

Sprawozdanie 2019 – streszczenie

Sprawozdanie 2018 – streszczenie

Sprawozdanie 2017 – streszczenie

Sprawozdanie 2016 – streszczenie

Sprawozdanie 2015 – streszczenie

Zadanie 1.7 – Poszerzanie różnorodności gatunków i odmian roślin ogrodniczych na obszarach wiejskich oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie znaczenia roślinnych zasobów genowych

Sprawozdanie 2020 – streszczenie

Sprawozdanie 2019 – streszczenie

Sprawozdanie 2018 – streszczenie

Sprawozdanie 2017 – streszczenie

Sprawozdanie 2016 – streszczenie

Sprawozdanie 2015 – streszczenie