PROJEKTY – INNOWACYJNA GOSPODARKA

Projekty Zrealizowane

   Ochrona prawna odmian roślin sadowniczych hodowli Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach
01.10.2012-30.09.2015 
   Opracowanie innowacyjnych technologii magazynowania energii w produkcyjnych tunelach foliowych „HortiEnergia”.
2010-2015
   Polskie szczepy Trichoderma w ochronie roślin i zagospodarowaniu odpadów organicznych. 
2009-2015
   Opracowanie innowacyjnych produktów i technologii dla ekologicznej uprawy roślin sadowniczych „EkoTechProdukt.
2009-2015
   Opracowanie innowacyjnych metod szybkiej identyfikacji nicieni powodujących straty w gospodarce. 
2010-2013
   Nowa technologia wyprowadzania materiałów wyjściowych hodowli mieszańców F1 marchwi. 
2009-2013
   Platforma wspomagania decyzji operacyjnych zależnych od stanu atmosfery „PROZA”. 
2007-2013
    Żywność i żywienie w XXI wieku – wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego. 
2009-2011
    Nowoczesne technologie dla sektora rolno-spożywczego przy ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych.  
2010-2012