PROJEKTY – KAPITAŁ LUDZKI

Sieć Naukowa „Agroinżynieria dla zrównoważonego rolnictwa przemysłu rolno-spożywczego i obszarów wiejskich – AgEngPol”

 
Projekty zrealizowane

UDA-POKL.04.02.00-00-123/09-00  Agroinżynieria gospodarce.
2009-2011