NOŚNIK

Tytuł projektu: Nośnik szczudłowy z zestawem specjalistycznych maszyn do produkcji materiału szkółkarskiego NOŚNIK
Tytuł projektu w języku angielskim: Straddle carrier with a set of specialized machines for nursery plants production

Nazwa programu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Wykonawcy: ROLSAD, Instytut Ogrodnictwa
Kierownik projektu z IO: prof. dr hab. R. Hołownicki
Okres realizacji: 01.09.2018 – 31.12.2021
Nr umowy: POIR.01.01.01-00-0096/18-00

Opis:
Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego szczudłowego nośnika szkółkarskiego wraz z zestawem specjalistycznych maszyn. Nośnik będzie wyposażony w wyorywacz drzewek, opryskiwacz z pomocniczym strumieniem powietrza, narzędzia do uprawy międzyrzędowej oraz specjalistyczny rozsiewacz do nawozów. Rezultaty projektu stanowić będą nowy produkt nie tylko na rynku krajowym, lecz także w skali światowej, ponieważ w Polsce i w świecie nie produkuje się podobnych zestawów opartych na nośniku szczudłowym. Na podkreślenie zasługuje niskie zapotrzebowanie mocy (do 45 kW) oraz możliwość wyorywania 2 rzędów drzewek jednocześnie. Z kolei zastosowanie opryskiwacza PSP podniesie skuteczność ochrony szkółek przy ograniczonych do minimum zagrożeniach dla środowiska.