Projekty

Innowacyjne projekty na poziomie krajowym i europejskim rozwijają kompetencje zespołów naukowych i współpracę badawczą.

Program badawczy Instytutu Ogrodnictwa – PIB obejmuje wszystkie zagadnienia związane z produkcją ogrodniczą. Zakres działalności dotyczy zarówno badań nad biologicznymi podstawami produkcji owoców, warzyw i roślin ozdobnych, jak i biotechnologii, genetyki i hodowli twórczej roślin ogrodniczych, a także agrotechniki, fitopatologii, entomologii, szkółkarstwa i ochrony zasobów genowych roślin ogrodniczych, uprawy grzybów jadalnych, przetwórstwa i przechowalnictwa owoców i warzyw, bezpieczeństwa żywności, agroinżynierii, ekonomiki i marketingu. Z uwagi na to, że większość gatunków roślin ogrodniczych jest owadopylna, bardzo duże znaczenie ma pszczelnictwo. W jednostce prowadzone są badania z zakresu hodowli pszczół, technologii pasiecznych, jakości produktów pszczelich oraz zapylania roślin.

Instytut Ogrodnictwa – PIB realizuje projekty na poziomie krajowym i europejskim, finansowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki, a także z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Inteligentny Rozwój.

Instytut w ramach realizacji międzynarodowych projektów badawczych dotyczących zasobów genowych roślin warzywnych i sadowniczych aktywnie uczestniczy m.in. w tworzeniu Europejskiej Kolekcji Podstawowej (European Core Collection) wegetatywnie rozmnażanych gatunków z rodzaju Allium, prowadzi szeroką współpracę z naukowymi ośrodkami z Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Chin i krajów Europy Wschodniej. Jest członkiem wielu międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń, takich jak: Międzynarodowe Stowarzyszenie Nauk Ogrodniczych (ISHS), Europejskie Stowarzyszenie Producentów Grzybów Uprawnych, Europejskie Towarzystwo Badań nad Chwastami (European Weed Research Society).

Odnośniki do poszczególnych projektów można znaleźć w menu serwisu.