EXCALIBUR

Tytuł projektu w języku polskim: Wykorzystanie wielofunkcyjnego potencjału glebowej różnorodności biologicznej w ogrodnictwie – EXCALIBUR
Tytuł projektu w języku angielskim: Exploiting the multifunctional potential of belowground biodiversity in horticultural farming – EXCALIBUR
Instytucja finansująca: Komisja Europejska
Nazwa programu: HORIZON 2020
Koordynator projektu: CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L’ANALISI DELL’ECONOMIA AGRARIA, Włochy
Koordynator projektu z IO: dr hab. E. Malusǎ, prof. IO
Okres realizacji: 01.06.2019 – 31.05.2024
Nr umowy: 817946

Opis:
Projekt ma na celu pogłębienie wiedzy na temat dynamiki różnorodności biologicznej gleby i jej synergistycznych efektów z prebiotycznymi i probiotycznymi produktami w ogrodnictwie z zastosowaniem podejścia wielopodmiotowego. W tym kontekście, nowe wielofunkcyjne mikrobiologiczne inokulanty glebowe (bio-inokula) i bioefektory zostaną przetestowane na trzech modelowych uprawach o znaczeniu gospodarczym (jabłoń, truskawka i pomidor) w różnych warunkach eksperymentalnych w całej Europie. Monitorowany będzie ich wpływ na rodzimą bioróżnorodność. Aby wyjść poza mnogość badań dotyczących powiązań między różnorodnością biologiczną gleby a zdrowiem, wzrostem i wydajnością roślin w projekcie zostanie opracowana kompleksowa strategia zarządzania glebą, poprawiająca efektywność praktyk w zakresie biokontroli i bionawożenia w rolnictwie.