Horyzont Europa

Exploiting the multifunctional properties of polyphenols: from wastes to high value products
Akronim: PHENOCYCLES
Nazwa programu: HORIZON EUROPE: MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS
Numer projektu: 101131420
Koordynator projektu: CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L’ANALISI DELL’ECONOMIA AGRARIA
Kierownik projektu: dr hab. Monika Mieszczakowska-Frąc, prof. IO
Okres realizacji: 1.03.2024-28.02.2028

Resilient Beekeeping and Breeding to safeguard natural Genetic resources and pollination services
Akronim: BEEGUARDS
Nazwa programu: HORYZONT EUROPA
Numer projektu: 101082073
Koordynator projektu: CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L’ANALISI DELL’ECONOMIA AGRARIA, Włochy
Koordynator projektu z IO-PIB: dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. IO
Okres realizacji: 01.10.2023 – 30.09.2027

Automated monitoring in horticulture through spectral analysis with quantum dot detectors and highresolution optical filters
Akronim: HORTIQD
Nazwa programu: HORYZONT EUROPA
Numer projektu: 101135704
Koordynator projektu: FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG EV
Koordynator projektu z IO-PIB: prof. dr hab. Joanna Puławska
Okres realizacji: 01.01.2024 – 31.12.2026

Supporting UPtake Integrated Pest Management and lOw-Risk pesTicide Use
(Wspieranie zintegrowanej ochrony roślin i stosowania pestycydów niskiego ryzyka)
Akronim: SUPPORT
Instytucja finansująca: Komisja Europejska
Nazwa programu: HORYZONT EUROPA
Numer projektu: 101084527
Koordynator projektu: STICHTING WAGENINGEN RESEARCH, Holandia
Koordynator projektu z IO-PIB: prof. dr hab. Joanna Puławska
Okres realizacji: 01.01.2023 – 31.12.2026

Innovative concepts and technologies for ECOlogically sustainable NUTRIent management in agriculture aiming to prevent, mitigate and eliminate pollution in soils, water and air
(Innowacyjna koncepcja i ekologicznie zrównoważone technologie nawożenia w rolnictwie, zapobiegające i ograniczające zanieczyszczenia gleby, wód i powietrza)
Akronim: ECONUTRI
Instytucja finansująca: Komisja Europejska
Nazwa programu: HORYZONT EUROPA
Numer projektu: 101081858
Koordynator projektu: GEOPONIKO PANEPISTIMION ATHINON, Grecja
Koordynator projektu z IO-PIB: prof. dr hab. Lidia Sas-Paszt
Okres realizacji: 01.11.2022 – 30.04.2026

Best practices and innovations for a sustainable beekeeping
(Najlepsze praktyki i innowacje dla zrównoważonego pszczelarstwa)
Instytucja finansująca: Komisja Europejska
Akronim: B-THENET
Nazwa programu: HORYZONT EUROPA
Numer projektu: 101059812
Koordynator projektu: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE REGIONI LAZIO E TOSCANA (IZSLT), Włochy
Koordynator projektu z IO-PIB: dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. IO
Okres realizacji: 01.09.2022 – 31.08.2026