Regionalne Centrum Bioróżnorodności Ogrodniczej (The Regional Centre For Horticultural Biodiversity)

Kierownik

dr inż. Mariusz Chojnowski
tel.: +48 46 834 67 21
e-mail:  Mariusz.Chojnowski@inhort.pl

Pracownicy naukowi

  •     dr Denise Fu Dostatny
  •     dr inż. Mariusz Chojnowski

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

  •     mgr Maria Burian

Pracownicy

  •     mgr inż. Anna Bakalarska
  •     Beata Foks
  •     Edyta Lipińska
  •     Lucyna Sarzyńska