Seminarium pt.: „Racjonalne nawożenie”

19 grudnia 2022 roku w Instytucie Ogrodnictwa – PIB w ramach realizacji zadania celowego 4.1 odbyło się seminarium pt.: „Racjonalne nawożenie”. Spotkanie przygotowano w formule on-line.

Uczestników powitała dr hab. Jadwiga Treder, prof. IO – Koordynator szkolenia i kierownik zadania 4.1 MRiRW.

Podczas spotkania poruszono następujące tematy:

  • „Korygowanie odczynu gleby w uprawach sadowniczych” – dr hab. Paweł Wójcik, prof. IO
  • „Zasady nawożenia roślin sadowniczych oraz efektywne zarządzanie nawozami” – dr Jacek Filipczak
  • „Porównanie mechanicznego przerzedzania kwiatów do chemicznego i ręcznego przerzedzania zawiązków owocowych jabłoni odmiany ‘Gala Must’” – dr Zbigniew Buler
  • „Znaczenie nawożenia warzyw liściowych w kształtowaniu wielkości i jakości plonu” – dr Natalia Skubij
  • „Rola ściółek organicznych jako źródła składników odżywczych w uprawie warzyw” – mgr Teresa Sabat
  • „Możliwość bezprzewodowego monitoringu zasolenia, wilgotności i temperatury gleby w uprawie warzyw za pomocą systemu AGREUS” – dr hab. Jadwiga Treder, prof. IO

Spotkanie było transmitowane za pośrednictwem portalu YouTube (https://www.youtube.com/@InstytutOgrodnictwa/featured), w którym wzięło udział ponad 300 osób, mi.in.: inspektorzy Ochrony Roślin i Nasiennictwa, doradcy z Ośrodków Rolniczych, przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Izb Rolniczych oraz Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych, producenci, nauczyciele szkół rolniczych a także redaktorzy czasopism branżowych.

Po zakończonych wykładach wszyscy zainteresowani mogli włączyć się w dyskusję na czacie live.