Klasyfikacja technik ograniczających znoszenie – TOZ

POBIERZ klasyfikację TOZ opracowaną i aktualizowaną przez Federalne Centrum Badawcze Roślin Uprawnych – Julius Kűhn Institut – JKI Brunschweig, Niemcy

  • polskie tłumaczenie
  • wyszukiwanie żądanej informacji
  • filtrowanie bazy danych

Wersję polską opracowano w ramach zadania nr 6.7 pt. „Doskonalenie techniki ochrony roślin” realizowanego w ramach Dotacji Celowej MRiRW: obszar tematyczny 6. pt. “Integrowana ochrona roślin oraz ograniczanie ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin”, finansowanego przez MRiRW

FILMY:
Wyznaczanie stref buforowych i stosowanie technik ograniczających znoszenie w sadach (9:59 min; 0,93 GB)
Wyznaczanie stref buforowych i stosowanie technik ograniczających znoszenie w sadach (9:59 min; 0,64 GB)