Szkolenie online pt. „Regulowanie wzrostu i owocowania roślin ogrodniczych – pokaz mechanicznego przerzedzania kwiatów jabłoni urządzeniem BAUM”

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną – pandemii koronawirusa, w dniu 22 maja 2020 r. w Instytucie Ogrodnictwa zorganizowano, po raz pierwszy, szkolenie online pt. „Regulowanie wzrostu i owocowania roślin ogrodniczych – pokaz mechanicznego przerzedzania kwiatów jabłoni urządzeniem BAUM” (zadania 3.3 i 5.1 PW).

Koordynatorem szkolenia, które transmitowane było za pośrednictwem portali YouTube oraz Facebook, był dr Zbigniew Buler. Omówił on cel i rodzaje przerzedzania oraz dotychczasowe wyniki badań prowadzone w ramach realizacji zadań Programu Wieloletniego „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”. Duże zainteresowanie wzbudził materiał filmowy z pokazu mechanicznego przerzedzania kwiatów jabłoni maszyną BAUM. Podczas czatu online prowadzący szkolenie odpowiadał na szereg pytań uczestników.

Szkolenie obejrzało 413 osób, wśród których byli producenci, inspektorzy Ochrony Roślin i Nasiennictwa, doradcy z Ośrodków Rolniczych, nauczyciele szkół rolniczych, przedstawiciele firm oraz pracownicy Instytutu Ogrodnictwa.