Szkolenie pt. „Hodowla i chów pszczół”

12 listopada 2020 roku w Zakładzie Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa odbyło się szkolenie online pt. „Hodowla i chów pszczół”, które transmitowane było za pośrednictwem specjalnej platformy konferencyjnej. Podczas e-szkolenia autorzy wystąpień: dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. IO, mgr Paweł Węgrzynowicz, dr hab. Dariusz Gerula i mgr Przemysław Szeliga omówili następujące tematy:

  • „Czy prowadzona w Europie ocena zahamowanej reprodukcji roztoczy (SMR) ujawnia potencjał odporności pszczoły miodnej (Apis mellifera L.) na pasożyta Varroa destructor?”;
  • „Wymiana matek pszczelich: analiza zmian preferencji polskich pszczelarzy na przestrzeni dziesięcioleci”;
  • „Kształtowanie się przybytków wagowych na terenie Polski w latach 2017-2019”;
  • „Działalność Polskiego Stowarzyszenia Hodowców Matek Pszczelich w czasie trwania pandemii”.

Webinarium przygotowano w ramach realizacji zadań 4.1 i 5.1 Programu Wieloletniego „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”. W spotkaniu uczestniczyło 40 osób, wśród których byli doradcy ośrodków rolniczych, pszczelarze, nauczyciele szkół rolniczych oraz pracownicy WIORiN, MRiRW i izb rolniczych.