Szkolenie z zakresu oceny polowej i pobierania prób materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych

W dniach 12-14 kwietnia br. w Skierniewicach odbyło się w trybie online szkolenie dla pracowników PIORiN z zakresu oceny polowej i pobierania prób materiału szkółkarskiego, zorganizowane przy współpracy Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego przez WIORiN w Krakowie oraz WIORiN w Łodzi. Autorami wystąpień z ramienia Instytutu Ogrodnictwa – PIB byli: dr inż. Dorota Kruczyńska, dr hab. Elżbieta Rozpara, prof. IO, dr hab. Stanisław Pluta, prof. IO, dr Agata Broniarek-Niemiec, dr hab. Mirosława Cieślińska, prof. IO, dr inż. Małgorzata Sekrecka oraz dr inż. Paweł Bielicki (IO/OEMS Prusy) i mgr inż. Maciej Teodorczyk (IO/OEMS Prusy), a także dr inż. Maria Buczek z Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego Instytutu Ogrodnictwa Brzezna Sp. z o.o.

W czasie trzydniowego webinarium wygłoszono 10 referatów, w których omówiono m.in. cechy przydatne w rozpoznawaniu odmian roślin sadowniczych, groźne choroby i szkodniki występujące w szkółkach, sposoby produkcji, zasady oceny polowej i pobierania prób materiału szkółkarskiego, oraz przepisy dotyczące rejestracji i ochrony prawnej materiału rozmnożeniowego. Każdego dnia w spotkaniu uczestniczyło około 100 pracowników wojewódzkich inspektoratów i terenowych delegatur  Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa z terenu całej Polski.