Uroczystość nadania Godności Członka Honorowego PTB prof. dr hab. Marianowi Saniewskiemu

8 lipca 2022 roku w Instytucie Ogrodnictwa – Państwowym Instytucie Badawczym odbyło się uroczyste posiedzenie Polskiego Towarzystwa Botanicznego oddział Skierniewice z  okazji nadania Godności Członka Honorowego PTB prof. dr hab. Marianowi Saniewskiemu.

Zaproszonych Gości powitały dr hab. Eleonora Gabryszewska, prof. IO oraz dr hab. Małgorzata Podwyszyńska, prof. IO. Uroczystego wręczenia dyplomu Członka Honorowego PTB dokonali: prof. dr hab. Anna Mikuła – Prezes PTB oraz prof. dr hab. Jan Rybczyński. W imieniu Dyrekcji Instytutu Ogrodnictwa – PIB serdeczne gratulacje Panu Profesorowi Marianowi Saniewskiemu złożył prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski – Dyrektor ds. Naukowych. Podczas spotkania mgr Przemysław Tomczyk wygłosił wykład pt.: „Tajemnica sylfionu – pierwszej znanej rośliny wytępionej przez człowieka”, a w kolejnej części zaopiniowano przyjęcienowych członów do Polskiego Towarzystwa Botanicznego: dr Danuty Wójcik, mgr inż. Katarzyny Mynett, mgr inż. Moniki Marat, mgr  Moniki Markiewicz oraz mgr Sławomira Głuszka. Po zakończeniu posiedzenia zaproszeni Goście przeszli do Zakładu Biologii Stosowanej IO-PIB, gdzie mogli zapoznać się z aktualnie prowadzonymi badaniami naukowymi.