Wizyta przedstawicieli środowiska pszczelarskiego w Instytucie Ogrodnictwa – PIB

Prof. dr hab. Dorota Konopacka – Dyrektor Instytut Ogrodnictwa – PIB oraz dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. IO – Kierownik Zakładu Pszczelnictwa w Puławach, gościły przedstawicieli organizacji pszczelarskich reprezentujących kilka regionów Polski. Inicjatorem spotkania, na którym dyskutowano m.in. o problemach gospodarki pasiecznej i możliwościach ich rozwiązania przy współpracy nauki i praktyki był Pan Janusz Kasztelewicz (Bartnik Sądecki). Uczestniczyli w nim także Piotr Skorupa (Stowarzyszenie Pszczelarzy Polanka), Radosław Janik (Spółdzielnia Pszczelarska APIS w Lublinie), dr Wiesław Londzin (Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach), Piotr Tkaczuk (Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych) i Piotr Krawczyk (Regionalny Związek Pszczelarski w Częstochowie). Wszyscy obecni podkreślali jak ważne jest utrzymanie rodzin pszczelich, dbanie o ich zdrowotność – szczególnie w kontekście rozprzestrzeniających się chorób, w tym warrozy, czy zjawiska masowego ginięcia pszczół. Prof. dr hab. Dorota Konopacka i dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. IO odpowiadały na szereg zapytań dotyczących możliwości współpracy, m.in. w zakresie usług dla pszczelarzy oferowanych obecnie w akredytowanym Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich w Puławach. Dyrektor prof. dr hab. Dorota Konopacka podkreśliła, że Instytut stara się rozwijać potencjał bazy laboratoryjnej ukierunkowanej na potrzeby pszczelarstwa. Wśród projektów zgłoszonych do Krajowego Planu Odbudowy (finansowanie UE) znalazła się koncepcja stworzenia „Kompleksu Zielonych Laboratoriów”, w której przewidziano budowę nowej siedziby akredytowanego Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich wyposażonego w nowoczesną aparaturę analityczno-badawczą. Podczas spotkania dyskutowano również o wielu innych problemach, z którymi borykają się pszczelarze, a rozwiązanie których mogłoby by być przedmiotem badań realizowanych przez Instytut w ramach dotacji celowych, o ile tematyka znalazłaby akceptację Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wizyta odbyło się z zachowaniem rygoru sanitarnego.