Zakłady doświadczalne

Sad pomologiczny Skierniewice

Kierownik

 • p.o. Kierownik – mgr inż. Mariusz Kobus
  tel.: +48 46 834 66 90, 46 833 23 76, kom. 501623010, e-mail: Mariusz.Kobus@inhort.pl
 • Z-ca Kierownika – mgr inż. Bogumił Wrąbel
  tel.: +48 46 834 62 56, kom. 663 001 313, e-mail: Bogumil.Wrabel@inhort.pl

Pracownicy

 • Beata Foks
 • Ryszard Grotkowski
 • Helena Kapera
 • Władysław Kijański
 • Arkadiusz Wieczorek

Pole doświadczalne, Skierniewice

Kierownik

 • p.o. Kierownik – mgr inż. Mariusz Kobus
  tel.: +48 46 834 66 90, 46 833 23 76, kom. 501623010, e-mail: Mariusz.Kobus@inhort.pl
 • Z-ca Kierownika – mgr inż. Bogumił Wrąbel
  tel.: +48 46 834 62 56, kom. 663 001 313, e-mail: Bogumil.Wrabel@inhort.pl

Pracownicy

 • Grażyna Charusta
 • Piotr Farej
 • Jan Marcinkowski
 • Barbara Rak
 • Lucyna Sarzyńska

Sad doświadczalny, Dąbrowice

p.o. Kierownika

Pracownicy

 • mgr inż. Barbara Bartosiewicz
 • Cezary Królik
 • Krzysztof Mastalerz
 • Maria Pęzik
 • Ryszard Pięczek
 • Bogdan Skowroński
 • Hubert Stegenka
 • Elżbieta Stolarska
 • Bogusława Szymańska
 • Teresa Śmieszek
 • Jacek Tarnowski