Zamówienia publiczne

Informacje publiczne będące w posiadaniu IO – PIB, a niedostępne w Biuletynie mogą Państwo otrzymać po wypełnieniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej i wysłaniu na adres: Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice

Więcej informacji o zamówieniach można otrzymać pod adresem ul. Pomologiczna 18, Skierniewice – pokój nr 34, 35, 36 lub pisząc na adres e-mail: zamowienia.publiczne@inhort.pl

Ogłoszenia o zamówieniach 2022 r.

Ogłoszenia o zamówieniach 2021 r.

Archiwum ogłoszeń
Ustawa Prawo zamówień publicznych
Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego (druk MS Word)
Plan postępowań
Regulamin udzielania zamówień
Plan postępowań – aktualizacja