Ogłoszenia o zamówieniach 2021 r.

38/ZP/2021
Zakup maszyny do czyszczenia nasion

37/ZP/2021
Zakup i wdrożenie urządzeń UTM

36/ZP/2021
Dostawa urządzeń technologicznych

35/ZP/2021
Sukcesywne dostawy części zużywalnych i chromatograficznych II

34/ZP/2021
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego i świadczenie usług jego dystrybucji do budynków Instytutu Ogrodnictwa – PIB

33/ZP/2021
Roboty budowlane polegające na usunięciu zniszczeń spowodowanych przez nawałnicę w Instytucie Ogrodnictwa – Państwowym Instytucie Badawczym

32/ZP/2021
Dostawa aparatury badawczej

31/ZP/2021
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA

30/ZP/2021
SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK I KOPIAREK

25/ZP/2021
Dostawa aparatury badawczej

29/ZP/2021
Dostawa maszyn do czyszczenia nasion

27/ZP/2021
Dostawa urządzeń technologicznych

28/ZP/2021
Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych

26/ZP/2021
Dostawa sprzętu laboratoryjnego i aparatury badawczej

21/ZP/2021
Sukcesywne dostawy części zużywalnych i chromatograficznych

23/ZP/2021
Dostawa mebli laboratoryjnych

22/ZP/2021
Dostawa sprzętów polowych

19/ZP/2021
Sukcesywne dostawy plastików i szkła laboratoryjnego

20/ZP/2021
Budowa bezodpływowego zbiornika retencynego

18/ZP/2021
Dostawa energii elektrycznej

16/ZP/2021
Dostawa sprzętu polowego

7/ZP/2021
Kompleksowa organizacja uczestnictwa w targach krajowych, zagranicznych i misjach gospodarczych

17/ZP/2021
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

9/ZP/2021
Przebudowa pomieszczeń w budynku Chłodni Doświadczalnej na Laboratorium Fizjologii Pozbiorczej Produktów Ogrodniczych

12/ZP/2021
Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

15/ZP/2021
Dostawa aparatury badawczej

13/ZP/2021
Świadczenia usług agencji pracy tymczasowej

14/ZP/2021
Dostawa urządzenia do odwadniania osmotycznego

10/ZP/2021
Sukcesywne dostawy środków ochrony roślin

11/ZP/2021
Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych

6/ZP/2021
Dostawa aparatury i urządzeń przetwórstwa spożywczego

8/ZP/2021
Sukcesywne dostawy nawozów

5/ZP/2021
Dostawa urządzenia do odwadniania osmotycznego

3/ZP/2021
Sukcesywne dostawy plastików i szkła laboratoryjnego

2/ZP/2021
Sukcesywne usługi syntez i sekwencjonowania