Ogłoszenia o zamówieniach 2024

20/ZP/2024

Przedmiot zamówienia: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury nawodnieniowo-uprawowej kwater hodowlanych dla potrzeb hodowli roślin ogrodniczych (2 części)

https://pierog.ezamawiajacy.pl/pn/pierog/demand/notice/public/129819/details

2/ZP/2024

Przedmiot zamówienia: Dostawa systemów LIMS

https://pierog.ezamawiajacy.pl/pn/pierog/demand/notice/public/124053/details

3/ZP/2024

Przedmiot zamówienia: Budowa budynku laboratoryjno-analitycznego i kompleksu szklarniowego z zapleczem technicznym

https://pierog.ezamawiajacy.pl/pn/pierog/demand/notice/public/122943/details