ZNIO 2021, 29

Zeszyty Naukowe Instytutu Ogrodnictwa (ZNIO) 2021, 29

Spis treści

Zbigniew Buler
Porównanie efektywności mechanicznego przerzedzania kwiatów do chemicznego i ręcznego przerzedzania zawiązków owocowych jabłoni odmian ‘Gala Must’ i ‘Red Jonaprince’
Comparison of the effectiveness of mechanical thinning of flowers to chemical and manual thinning of fruitlets of apple trees ‘Gala Must’ and ‘Red Jonaprince’

Mariusz Chojnowski, Anna Wawrzyniak
Wpływ krótkoterminowego przechowywania nasion osiemnastu genotypów pomidora (Solanum lycopersicum L.) na ich kiełkowanie
Effect of short-term storage of seeds of eighteen tomato (Solanum lycopersicum L.) genotypes on their germination

Jacek Filipczak
Wpływ mechanicznego przerzedzania kwiatów urządzeniem BAUM na plonowanie i jakość owoców czereśni odmiany ‘Summit’
Effect of mechanical thinning of flowers by BAUM device on yielding and fruit quality of sweet cherry ‘Summit’

Joanna Golian, Zbigniew Anyszka
Reakcja marchwi i chwastów na chlomazon i jego mieszaninę z pendimetaliną, stosowane z adiuwantem doglebowym Grounded
Carrot and weeds response to clomazone and its mixture with pendimethalin used with a soil adjuvant Grounded

Joanna Szumigaj-Tarnowska, Joanna Augustyniak, Zbigniew Uliński
Ocena antybakteryjnego potencjału ekologicznych substancji podstawowych w uprawie pieczarki
Evaluation of the antibacterial potential of ecological basic substances in mushroom cultivation

Danuta Wójcik, Monika Markiewicz, Bożena Matysiak, Iwona Sowik
Wpływ doświetlania diodami elektroluminescencyjnymi (LED) na morfologię, zawartość chlorofilu oraz aktywność fotosyntetyczną sadzonek truskawki (Fragaria × ananassa DUCH.)
Effect of LED light irradiation on morphology, chlorophyll content and photosynthetic activity of strawberry (Fragaria × ananassa DUCH.) cuttings