Złożenie kwiatów na grobach przed uroczystościami Wszystkich Świętych

Warszawa, Skierniewice; 30 października 2023 r.

Jak co roku, przed uroczystościami Wszystkich Świętych delegacja reprezentująca Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy uczciła pamięć wybitnych naukowców.

Przedstawiciele Instytutu złożyli kwiaty oraz zapalili znicze na grobach: prof. Szczepana A. Pieniążka i prof. Emila Chroboczka w Warszawie oraz prof. Feliksa Kotowskiego w Skierniewicach.

W ten sposób oddali hołd ich dziedzictwu i wkładowi w rozwój polskiej nauki ogrodnictwa, którego dorobek przetrwał próbę czasu i pozostaje fundamentem dla kolejnych pokoleń.