Zmarł dr Ryszard Zając

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 1 listopada 2022 roku w wieku 86 lat zmarł

Śp. dr Ryszard Zając

absolwent Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W 1967 roku uzyskał stopień doktora. Wieloletni pracownik Zakładu Ochrony Roślin Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach. Autor wielu publikacji, w tym prac naukowych, opracowań i komunikatów. Zapamiętamy Pana Doktora jako Człowieka niezwykle pracowitego, szlachetnego i prawego, chętnie dzielącego się swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem, zawsze służącego radą i pomocą.

Msza święta żałobna będzie odprawiona 4 listopada 2022 r. o godzinie 14:00 w Kościele Św. Stanisława w Skierniewicach, a następnie urna z prochami zmarłego zostanie złożona do grobu na cmentarzu św. Józefa.

Dyrekcja i pracownicy
Instytutu Ogrodnictwa − PIB