Zmarł prof. dr hab. Roch Włodzimierz Doruchowski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 18 listopada 2023 r. w wieku 93 lat zmarł

ŚP. Prof. dr hab. Roch Włodzimierz Doruchowski,

wieloletni, zasłużony pracownik Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach (1964-2000)

Profesor Roch Doruchowski − absolwent Wydziału Ogrodniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego − przez większość swojego życia zawodowego zajmował się min. problematyką badawczą związaną z: genetyką, hodowlą, szczególnie odpornościową, nasiennictwem, a także opracowaniem wartości gospodarczej wyhodowanych odmian roślin warzywnych. Przyczynił się do rozszerzenia listy gatunków uprawianych warzyw oraz do wprowadzenia cennych odmian do krajowych upraw pod osłonami i w polu.

Jako kierownik Zakładu Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa, a w późniejszym czasie także Zakładu Biotechnologii Pan Profesor zorganizował prężny zespół pracowników specjalizujących się w genetyce i hodowli poszczególnych gatunków roślin warzywnych.

Profesor Roch Doruchowski był aktywnym członkiem: Rady Naukowej przy Ministrze Rolnictwa, Rady Naukowej w Instytucie Warzywnictwa, Rady Naukowej Zasobów Patogenów Roślin w Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu oraz Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych, Międzynarodowego Towarzystwa Ogrodniczego, Europejskiego Towarzystwa Genetyki i Hodowli “EUCARPIA” oraz Research Board of Advisors, American Biographical Institute.

Miał wszechstronną wiedzę, którą m.in. jako wykładowca przez lata pracy przekazywał studentom, uczestnikom szkoleń i warsztatów – nie odmawiając nikomu porady i pomocy. Za swoją działalność naukowo-upowszechnieniową został uhonorowany licznymi odznaczeniami, nagrodami i wyróżnieniami.

Zapamiętany zostanie jako Człowiek uczynny, odpowiedzialny, otwarty na nowe wyzwania, bardzo zaangażowany w swoją pracę, którą wykonywał z ogromną pasją i poświęceniem. Pan Profesor pozostawił trwały ślad w polskiej naukowej i hodowlanej tradycji warzywniczej. Jego wkład w rozwój tej dziedziny będzie pamiętany i doceniany przez kolejne pokolenia badaczy i hodowców.

Odszedł od nas szlachetny, prawy i dobry Człowiek.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i najbliższym Zmarłego składają Dyrekcja i pracownicy Instytutu Ogrodnictwa − PIB. Pożegnanie Zmarłego nastąpi 22 listopada 2023 r. o godz. 11.30 w kaplicy cmentarnej pw. Wszystkich Świętych w Skierniewicach przy ul. Strobowskiej 19, gdzie o godz. 12.00 zostanie odprawiona Msza Święta. Dalsze uroczystości pogrzebowe odbędą się na Cmentarzu Komunalnym w Skierniewicach.