Zmarła Lucyna Krokowska

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w wieku 90 lat zmarła Śp. Lucyna Krokowska z domu Kotuła. Urodziła się 11 lipca 1932 r. w miejscowości Wierzchowiska i tam także w roku 1950 ukończyła Liceum Ogólnokształcące. W latach 1962 – 1992 była pracownikiem Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach na stanowiskach: laborant, bibliotekarz – asystent dokumentacji naukowej, Kierownik Biblioteki. Od roku 1989, w związku z opracowaniem nowego schematu organizacyjnego Instytutu Warzywnictwa i powołaniem Pracowni Bibliotecznej i Dokumentacji w ramach Zakładu Upowszechniania przyznano Pani Krokowskiej pełnienie funkcji kierownika. Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Rolnych z 1980 roku Pani Lucynie Krokowskiej nadana została Odznaka Zasłużonego Działacza Związku Zawodowego Pracowników Rolnych. Aktywnie uczestniczyła w życiu zawodowym w Instytucie Warzywnictwa, zawsze służyła radą i pomocą. Była lubiana i szanowany przez wszystkich, którzy Ją znali i z Nią pracowali.