Administracja

SEKRETARIAT INSTYTUTU (SECRETARIAT OF RESEARCH INSTITUTE OF HORTICULTURE)

DZIAŁ SPRAW PRACOWNICZYCH (HUMAN RESOURCES)

RADCA PRAWNY (LEGAL ADVISOR)

STANOWISKO DS. BHP I OCHRONY P.POŻ. (OSH AND FIRE PROTECTION POSITION)

DZIAŁ FINANSOWO−KSIĘGOWY (FINANCE AND ACCOUNTING DEPARTMENT)

STANOWISKO DS. OBRONNYCH I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (DEFENCE AND CRISIS MANAGEMENT SPECIALIST)

PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH (ATTORNEY FOR PROTECTION OF CLASSIFIED INFORMATION)

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (PUBLIC PROCUREMENT DEPARTMENT)

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY (ADMINISTRATIVE AND BUSINESS DEPARTMENT)