Skip to content

Dział zamówień publicznych

p.o. Kierownika

    mgr Kinga Sępińska

    tel.: +48 46 834 52 55

    e-mail: Kinga.Sepinska@inhort.pl

Pracownicy

    mgr Krzysztof Antczak

    mgr inż. Grażyna Pięta

    mgr Izabela Rutkowska

    mgr inż. Marta Urbanek-Krawczyk

Udostępnij na: