Skip to content

Horyzont Europa

HORYZONT EUROPA 101059812Best practices and innovations for a sustainable beekeeping B-THENET
Najlepsze praktyki i innowacje dla zrównoważonego pszczelarstwa
Instytucja finansująca: Komisja Europejska
Nazwa programu: HORYZONT EUROPA
Numer projektu: 101059812
Koordynator projektu: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE REGIONI LAZIO E TOSCANA (IZSLT), Włochy
Koordynator projektu z IO – PIB: dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. IO
Okres realizacji: 01.09.2022 – 31.08.2026
HORYZONT EUROPA 101081858Innovative concepts and technologies for ECOlogically sustainable NUTRIent management in agriculture aiming to prevent, mitigate and eliminate pollution in soils, water and air ECONUTRI
Innowacyjna koncepcja i ekologicznie zrównoważone technologie nawożenia w rolnictwie, zapobiegające i ograniczające zanieczyszczenia gleby, wód i powietrza
Instytucja finansująca: Komisja Europejska
Nazwa programu: HORYZONT EUROPA
Numer projektu: 101081858
Koordynator projektu: GEOPONIKO PANEPISTIMION ATHINON, Grecja
Koordynator projektu z IO – PIB: prof. dr hab. Lidia Sas-Paszt
Okres realizacji: 01.11.2022 – 30.04.2026
HORYZONT EUROPA 101084527Supporting UPtake Integrated Pest Management and lOw-Risk pesTicide Use SUPPORT
Wspieranie stosowania integrowanej ochrony roślin i stosowania pestycydów niskiego ryzyka
Instytucja finansująca: Komisja Europejska
Nazwa programu: HORYZONT EUROPA
Numer projektu:101084527
Koordynator projektu: STICHTING WAGENINGEN RESEARCH, Holandia
Koordynator projektu z IO – PIB: prof. dr hab. Joanna Puławska
Okres realizacji: 01.01.2023 – 31.12.2026
Udostępnij na: