Skip to content

Szkoła Doktorska AgroBioTech Phd

Więcej informacji o Szkole Doktorskiej AgroBioTech Phd znajdą Państwo pod adresem:

https://agrobiotech.edu.pl/

Harmonogram rekrutacji do Szkoły Doktorskiej AgroBioTech PhD w roku akad. 2021/22

Program kształcenia doktorantów obowiązujący od roku akademickiego 2021/22 w Szkole Doktorskiej „AgroBioTech PhD”

Regulamin Szkoły Doktorskiej „AgroBioTech PhD” obowiązujący od roku akademickiego 2021/22

Zasady rekrutacji obowiązujące od roku akad. 2021/2022 do Szkoły Doktorskiej „AgroBioTech PhD”

Harmonogram rekrutacji do Szkoły Doktorskiej AgroBioTech PhD w roku akad. 2021/22Zasady i tryb przyjmowania do Szkoły Doktorskiej AgroBioTech PhD”

Regulamin Szkoły Doktorskiej AgroBioTech PhD

Program kształcenia w Szkole Doktorskiej AgroBioTech PhD

Uchwała Rady Naukowej IO w sprawie procedury postępowania o nadanie stopnia doktora

Uchwała Rady Naukowej w sprawie procedury postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego

Lista kandydatów przyjętych do Szkoły Doktorskiej „AgroBioTech PhD” w roku akademickim 2020/2021

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach rekrutacji uzupełniającej do Szkoły Doktorskiej „AgroBioTech PhD” w roku akademickim 2020/2021 (2 semestr) – grant OPUS 19 – w dyscyplinie: rolnictwo i ogrodnictwo

Wyniki rekrutacji uzupełniającej do Szkoły Doktorskiej „AgroBioTech PhD” w roku akademickim 2020/2021 (2 semestr) – grant OPUS 19 – w dyscyplinie: rolnictwo i ogrodnictwo

Lista kandydatów przyjętych w ramach rekrutacji uzupełniającej (grant OPUS 19) do Szkoły Doktorskiej „AgroBioTech PhD” w roku akademickim 2020/2021 (2 semestr)

Udostępnij na: