Skip to content

Klauzule informacyjne i RODO

W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), które nastąpi 25 maja 2018 roku, przedstawiamy Państwu informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach

Osobą wyznaczoną na Inspektora Ochrony Danych w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach jest Pan Tomasz Viscardi. Z inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się poprzez adres email iod@inhort.pl oraz korespondencyjnie:

Tomasz Viscardi
Inspektor Ochrony Danych

Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice

Wszelkie zapytania dotyczące przetwarzania danych osobowych w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach  należy kierować na powyższy adres email lub adres do korespondencji.

Klauzula informacyjna

Udostępnij na: