Skip to content

HORYZONT 2020

PROJEKTY FINANSOWANE W RAMACH PROGRAMÓW RAMOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ


Exploiting the multifunctional potential of belowground biodiversity in horticultural farming (Wykorzystanie wielofunkcyjnego potencjału glebowej różnorodności biologicznej w produkcji ogrodniczej)
Akronim: EXCALIBUR
excaliburh2020.eu/en/
Instytucja finansująca: Komisja Europejska
Nazwa programu: HORYZONT 2020
Koordynator projektu: CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L’ANALISI DELL’ECONOMIA AGRARIA, Włochy
Koordynator projektu z IO – PIB: dr hab. E. Malusǎ, prof. IO
Okres realizacji: 01.06.2019 – 31.11.2024
Nr projektu: 817946

Innovations in plant VarIety Testing in Europe to foster the introduction of new varieties better adapted to varying biotic and abiotic conditions and to more sustainable crop management practices
(Innowacje w zakresie testowania odmian roślin w Europie dla promowania wprowadzania nowych odmian lepiej przystosowanych do zmiennych warunków biotycznych i abiotycznych oraz bardziej zrównoważonych metod uprawy)
Akronim: INVITE
www.h2020-invite.eu
Instytucja finansująca: Komisja Europejska
Nazwa programu: HORYZONT 2020
Koordynator projektu: INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE (INRA), Francja
Koordynator projektu z IO – PIB: dr M. Lewandowski
Okres realizacji: 01.07.2019 – 30.06.2024
Nr projektu: 817970

Boosting Innovation in Organic Fruit production through stronger networks
(Zwiększanie innowacyjności ekologicznej produkcji owoców poprzez silną sieć wiedzy)
Akronim: BIOFRUITNET
biofruitnet.eu
Instytucja finansująca
: Komisja Europejska
Nazwa programu: HORYZONT 2020
Koordynator projektu: CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L’ANALISI DELL’ECONOMIA AGRARIA, Włochy
Koordynator projektu z IO – PIB: dr hab. E. Malusǎ, prof. IO
Okres realizacji: 01.11.2019 – 30.04.2023
Nr projektu: 862850

 
Projekty zrealizowane


Improving the stability of high-quality traits of berry in different environments and cultivation systems for the benefit of European farmers and consumers
(Poprawa stabilności cech wysokiej jakości owoców jagodowych w różnych środowiskach i systemach uprawy dla korzyści europejskich producentów i konsumentów)
Akronim: GoodBerry
Strona internetowa projektu
Instytucja finansująca: Komisja Europejska
Nazwa programu: HORIZON 2020
Koordynator projektu: UNIVERSIDAD DE MALAGA, Hiszpania
Koordynator projektu z IO: dr A. Masny
Okres realizacji: 01.03.2016 – 28.02.2020
Nr umowy: 679303

Transfer of INNOvative techniques for sustainable WAter use in FERtigated crops. “Fertinnowa” Horyzont 2020
(Transfer innowacyjnych technik dla zrównoważonego wykorzystania wody w fertygowanych uprawach roślin)
Akronim: FERTINNOWA
Strona internetowa projektu
Instytucja finansująca: Komisja Europejska
Nazwa programu: HORIZON 2020
Koordynator projektu:
Koordynator projektu z IO: dr hab. J. Treder, prof. IO
Okres realizacji:
Nr umowy:

Udostępnij na: