Skip to content

Zapytania ofertowe 2023

32/REG/2023

Przedmiot zamówienia: Świadczenia usług z zakresu medycyny pracy na rzecz pracowników Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – Formularz Oferta
Załącznik nr 2.1 – Formularz cenowy Skierniewice
Załącznik nr 2.2 – Formularz cenowy Puławy
Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy
Załącznik nr 4 – Projekt umowy

Wyjaśnienia do pytań z dnia 27.11.2023

30/REG/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa zestawu myjącego: mobilnego urządzenia myjącego oraz myjki do posadzki

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/178019

29/REG/2023

Przedmiot zamówienia: Remont schodów zewnętrznych „lewych” na terenie osady pałacowej przy ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 w Skierniewicach

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Przedmiar robót

Załącznik nr 2 – Formularz Oferta

Załącznik nr 3 – Projekt umowy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy

Decyzja zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu

Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Program prac konserwatorskich

Zawiadomienie o wyborze oferty

28/REG/2023

Przedmiot zamówienia: Remont schodów zewnętrznych „lewych” na terenie osady pałacowej przy ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 w Skierniewicach

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Przedmiar robót

Załącznik nr 2 – Formularz Oferta

Załącznik nr 3 – Projekt umowy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy

Decyzja zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu

Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Program prac konserwatorskich

Informacja o unieważnieniu zapytania

25/REG/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń pomiarowych i laboratoryjnych

27/REG/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa żywicy anionowymiennej w formie octanowej (1 op)

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/174652

24/REG/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa zestawu pompowego

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/173904

23/REG/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa zestawu pompowego

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/173548

21/REG/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników chemicznych do biologii molekularnej

20/REG/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa zestawu pompowego, homogenizatora, końcówki do homogenizatora oraz refraktometru

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/171345

16/REG/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzeń pomiarowych i laboratoryjnych

18/REG/2023

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja deszczowni i budowa ujęcia wód podziemnych do nawadniania pól i sadów doświadczalnych Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Skierniewicach”

14/REG/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa fabrycznie nowego wózka akumulatorowego

13/REG/2023

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu polowego i ogrodniczego

10/REG/2023

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy gazów technicznych i analitycznych

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/156594

8/REG/2023

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy gazów technicznych i analitycznych

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/147857

7/REG/2023

Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych do biologii molekularnej

6/REG/2023

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa papieru, materiałów papierniczych, artykułów piśmienniczych, druków i innych materiałów biurowych II

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/146876

1/REG/2023

Przedmiot zamówienia: Usługa cięć sanitarnych i pielęgnacyjnych zgodnie z Planem Urządzenia Lasu w Puławach z obowiązkiem zakupu pozyskanego drewna

2/REG/2023

Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa papieru, materiałów papierniczych, artykułów piśmienniczych, druków i innych materiałów biurowych

Udostępnij na: