Skip to content

Towarzystwa naukowe

Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy (The National Institute of Horticultural Research) jest członkiem wielu organizacji o charakterze badawczym i upowszechniającym wiedzę.

Wśród nich najbardziej aktywną działalność przejawia w:

Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych

Komitet Nauk Ogrodniczych

Polskie Towarzystwo Botaniczne

Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne

Udostępnij na: