Skip to content

CPPO KONTAKT

Sebastian Siarkowski
Kierownik Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych
+48 504 133 850
sebastian.siarkowski@inhort.pl

Monika Mieszczakowska-Frąc
Kierownik Pracowni Przetwórstwa i Oceny Jakości Owoców i Warzyw
+48 514 767 261
monika.frac@inhort.pl

Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych
Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rybickiego 15/17
96-100 Skierniewice
cppo@inhort.pl

Udostępnij na: