Skip to content

Kontakt i siedziba

Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy
Ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice

tel. 46 833-22-11 do 13, fax. 46 833-31-86
email: io@inhort.pl

 • Siedziba Dyrekcji 
  ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
  96-100 Skierniewice
  tel. 46 8332211 do 13 – centrala 
  fax: 46 8333186
  e-mail: io@inhort.pl
 • ul. Pomologiczna 18
  96-100 SKIERNIEWICE
  tel.: 46 8332021, 46 8334223 – Centrala
  fax: 46 8333228
 • Zakład Pszczelnictwa w Puławach
  ul. Kazimierska 2
  24-100 PUŁAWY
  tel.: 81 8864208, 81 8862164 
  fax: 81 8864209
  e-mail: zaklad.pszczelnictwa@inhort.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza:

ePUAP (epuap.gov.pl) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem Internetu.
W celu wysłania pisma za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP należy:
– kliknąć w udostępniony poniżej odnośnik do profilu INHORT w systemie,
– przejeść do strony logowania, wypełnić wniosek, podpisać go podpisem cyfrowym potwierdzonym ważnym kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym i wysłać.
Po wysłaniu system ePUAP automatycznie wygeneruje Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia.
Zakładanie konta, korzystanie z systemu ePUAP jest szczegółowo wyjaśnione w udostępnianej przez system ePUAP pomocy.


Udostępnij na: