Skip to content

Jednostki naukowe

ZAKŁAD OCHRONY ROŚLIN (DEPARTMENT OF PLANT PROTECTION)

ZAKŁAD MIKROBIOLOGII I RYZOSFERY (DEPARTMENT OF MICROBIOLOGY AND RYOSOSPHERE)

ZAKŁAD ODMIANOZNAWSTWA, SZKÓŁKARSTWA I ZASOBÓW GENOWYCH (CULTIVAR TESTING, NURSERY AND GENE BANK RESOURCES DEPARTMENT)

ZAKŁAD PSZCZELNICTWA W PUŁAWACH (DIVISION OF APICULTURE IN PULAWY)

ZAKŁAD BIOLOGII STOSOWANEJ (DEPARTMENT OF APPLIED BIOLOGY)

ZAKŁAD AGROINŻYNIERII (DEPARTMENT OF AGROENGINEERING)

ZAKŁAD HODOWLI ROŚLIN OGRODNICZYCH (DEPARTMENT OF HORTICULTURAL CROP BREEDING)

ZAKŁAD UPRAWY I NAWOŻENIA ROŚLIN OGRODNICZYCH (DEPARTMENT OF PLANT CULTIVATION AND FERTILIZATION)

ZAKŁAD PRZECHOWALNICTWA I PRZETWÓRSTWA OWOCÓW I WARZYW (FRUIT AND VEGETABLE STORAGE AND PROCESSING DEPARTMENT)

ZAKŁAD BADANIA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI (FOOD SAFETY LABORATORY)

Udostępnij na: