Skip to content

AKTUALNOŚCI

WYDARZENIA

PRACOWNIA TECHNIKI OGRODNICZEJ

Pracownia Techniki Ogrodniczej (Laboratory Of Horticultural Techniques)

Kierownik

dr Jacek Rabcewicz
tel.: +48 46 834 52 89, e-mail: Jacek.Rabcewicz@inhort.pl


ZAKRES PROWADZONYCH BADAŃ

 • Rozwój technologii zbioru i transportu płodów ogrodniczych.
 • Mechanizacja uprawy warzyw i owoców w celu ograniczenia nakładów energii i zanieczyszczenia środowiska naturalnego.
 • Rozwój proekologicznych metod zwalczania chwastów w uprawach jednorocznych i wieloletnich.
 • Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i magazynowanie jej nadwyżek w produkcji ogrodniczej.
 • Opracowywanie maszyn do mechanicznego zbioru nowych gatunków owoców deserowych i przemysłowych.
 • Opracowanie specjalistycznych maszyn dla produkcji szkółkarskiej.
 • Ocena nowych metod ograniczania skutków wiosennych przymrozków w uprawach wieloletnich.


Pracownicy naukowi

 • mgr inż. Paweł Białkowski
 • dr hab. Paweł Konopacki

Pracownicy techniczni

 • mgr inż. Andrzej Bartosik
 •  mgr Marek Jaworski
Udostępnij na: