Skip to content

Konferencje i szkolenia 2021

Szkolenia i seminaria

1.Szkolenie z zakresu oceny polowej i pobierania prób materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych12-14 kwietnia 2021 r., onlineZorganizowane przy współpracy Instytutu Ogrodnictwa – PIB przez WIORiN w Krakowie oraz WIORiN w Łodzi.
2.Szkolenia „Integrowana ochrona roślin”2021 r.W ramach poddziałania 2.3 „Wsparcie dla szkolenia doradców” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawarła umowę z Centrum Doradztwa Rolniczego (CDR) w Brwinowie oddział w Radomiu (lider projektu) oraz partnerami konsorcjum: Instytutem Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach, Instytutem Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu oraz Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-PIB w Puławach
3.Szkolenie pt. „Innowacyjne bioprodukty mikrobiologiczne dla produkcji owoców i warzyw o walorach prozdrowotnych i poprawy żyzności gleb”10 czerwca 2021 r., onlineInstytut Ogrodnictwa – PIB, przygotowane w ramach projektu o akronimie BIO-FERTIL
4.Warsztaty z zakresu oceny polowej i pobierania prób materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych16 czerwca 2021 r., OEMS PrusyZorganizowane przy współpracy Instytutu Ogrodnictwa – PIB i OEMS Prusy, przez WIORiN w Krakowie oraz WIORiN w Łodzi
5.Szkolenie pt. „Innowacyjne nawozy mineralne wzbogacone mikrobiologicznie szansą na poprawę żyzności gleby i jakości plonów”24 czerwca 2021 r., onlineInstytut Ogrodnictwa – PIB, przygotowane w ramach projektu o akronimie BIO-FERTIL
6.Szkolenie pt. „Integrowana ochrona roślin sadowniczych”16 września 2021 r., SkierniewiceInstytut Ogrodnictwa – PIB
7.Szkolenie dotyczące racjonalnego nawożenia roślin ozdobnych20 października 2021 r., Grodzisk MazowieckiInstytut Ogrodnictwa – PIB, przygotowane w ramach zadania 4.1. z Obszar 4. „Racjonalne nawożenie i nawadnianie” – dotacja celowa MRiRW.
8.Seminarium pt. „Kierunki i osiągnięcia hodowli twórczej roślin ogrodniczych w Instytucie Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach”24 listopada 2021 r., onlineInstytut Ogrodnictwa – PIB, przygotowane w ramach realizacji zadań z Obszaru 3. „Hodowla i nasiennictwo roślin uprawnych” – dotacja celowa MRiRW.
9.Szkolenia pt. „Podstawy diagnostyki sprzętu do stosowania środków ochrony roślin”24-25 listopada 2021 r., onlineInstytut Ogrodnictwa – PIB, przygotowane w ramach zadania 6.7 „Doskonalenie techniki ochrony roślin” z Obszaru 6. „Integrowana ochrona roślin oraz ograniczanie ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin” – dotacja celowa MRiRW.
10.Szkolenie pt. „Przywrócenie uprawy śliw oraz rozwój produkcji owoców wybranych gatunków roślin jagodowych na terenach podgórskich”30 listopada 2021 r., BrzeznaInstytut Ogrodnictwa – PIB, przygotowane w ramach zadania 10.1 „Przywrócenie uprawy śliw oraz rozwój produkcji owoców wybranych gatunków roślin jagodowych na terenach podgórskich” – dotacja celowa MRiRW.
11.Warsztaty florystyczne dla najmłodszych14 grudnia 2021 r., SkierniewiceInstytut Ogrodnictwa – PIB dla SP 9 w Skierniewicach
12.Szkolenie instruktażowe dot. wykonania stroików świąte-cznych w ramach zajęć terapeutyczno-rehabilitacyjnych15 grudnia 2021 r., SkierniewiceInstytut Ogrodnictwa – PIB dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Osób Niepełno-sprawnych „Sprawni inaczej”
13.Seminarium „Ocena jakości materiału szkółkarskiego”21 grudnia 2021 r., onlineInstytut Ogrodnictwa – PIB, przygotowane w ramach realizacji zadania 3.12 – dotacja celowa MRiRW

Konferencje

1.58 Naukowa Konferencja Pszczelarska8-10 marca 2021 r., Puławy onlineInstytut Ogrodnictwa – PIB, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe
2.Ogólnopolska Konferencja nt. Ozdobnych Roślin Cebulowych9 listopada 2021 r., SkierniewiceStowarzyszenie Producentów Ozdobnych Roślin Cebulowych przy współpracy Instytutu Ogrodnictwa – PIB
Udostępnij na: