Skip to content

Inna współpraca międzynarodowa

The European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources (ECPGR) − The Working Groups (WG): Allium, Umbelliferae, Cucurbitaceae, Solanaceae, and Leafy Vegetables
Europejski Program Współpracy w zakresie ochrony roślinnych zasobów genowych − Grupy Robocze: Allium, Solanaceae, Umbelliferae, Cucurbitaceae i Warzyw Liściowych
Koordynator: Bioversity International, Rzym, Włochy
Kierownik: dr Mariusz Chojnowski
Okres realizacji: praca ciągła

The European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources (ECPGR) − The Working Group (WG): Malus/Pyrus
Europejski Program Współpracy w zakresie ochrony roślinnych zasobów genowych − Grupa Robocza: Jabłoń/Grusza
Koordynator: Bioversity International, Rzym, Włochy
Kierownik: dr Dorota Kruczyńska
Okres realizacji: praca ciągła

Genotyping-by-sequencing of the European garlic collection to develop a sustainable ex situ conservation strategy, Project ECPGR (Phase X)
Genotypowanie przez sekwencjonowanie europejskiej kolekcji czosnku w celu opracowania zrównoważonej strategii ochrony ex situ, Projekt ECPGR (Faza X)
Koordynator: dr Manuela Nagel IPK Gatersleben, Niemcy
Kierownik: dr Mariusz Chojnowski
Okres realizacji: 2023-2025

EUFRIN − European Fruit Research Institutes Network − a network experience on fruits in Europe
EUFRIN − Europejska Sieć Instytutów Badawczych w zakresie owoców
Reprezentanci Polski: prof. dr hab. Dorota Konopacka, dr Krzysztof Rutkowski
Okres realizacji: praca ciągła

Testing agreements – evaluation of fruit plant breeding materials
Umowy na testowanie hodowlanych materiałów roślin sadowniczych
Współpraca z instytutami i uczelniami z następujących krajów: Austria, Belgia, Białoruś, Bułgaria, Chiny, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Kanada, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Rosja, Rumunia, RPA, Serbia, Szkocja, Szwajcaria, Szwecja, Ukraina, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy
Kierownik: dr hab. Agnieszka Masny, prof. IO
Okres realizacji: praca ciągła

EURISCO − Search Catalogue with passport data on ex situ collections maintained in Europe
EURISCO − Katalog z danymi paszportowymi kolekcji ex situ utrzymywanymi w Europie
Koordynator: Bioversity International, Rzym, Włochy
Kierownik: dr Mariusz Chojnowski
Okres realizacji: praca ciągła

Plant genetic resources conservation, virus elimination, cryopreservation and maintenance of Tripartite Cryo – Genbank (Czechy – Niemcy – Polska)
Ochrona zasobów genowych, eliminacja wirusów, krioprezerwacja oraz prowadzenie Trójstronnego Krio – Banku Genów (Czechy – Niemcy – Polska)
Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research (IPK), Gatersleben, Niemcy, Crop Research Institute (CRI), Praha – Ruzyne, Czechy
Kierownik: dr Mariusz Chojnowski
Okres realizacji: praca ciągła

Współpraca z Shandong Institute of Pomology (Chiny)
Kierownik: dr hab. Mirosław Sitarek, prof. IO
Okres realizacji: od 28.09.2015 − na czas nieokreślony

Science and Technology Cooperation Agreement between the National Institute of Horticultural Research in Skierniewice, Poland and the Jilin Pulan High-Tech Co. Ltd. Jilin Province, China
Umowa współpracy naukowo-technicznej pomiędzy Instytutem Ogrodnictwa − PIB w Skierniewicach, Polska i Jilin Pulan High-Tech Co., Ltd, Jilin Province, China
Kierownik: prof. dr hab. Stanisław Pluta
Okres realizacji: od 26.11.2015 – na czas nieokreślony

Współpraca z Instytutem Sadownictwa w Białorusi
Agreement on Scientific cooperation between the Republican Research and Production Unitary Enterprise “Institute for Fruit Growing”, The Republic of Belarus and the National Institute of Horticultural Research, Poland
Kierownik: dr hab. Agnieszka Masny, prof. IO
Okres realizacji: od 23.11.2016 – na czas nieokreślony

Współpraca z Jilin Agricultural University, Jilin Province, China
Cooperation Agreement between the National Institute of Horticultural Research in Poland and Jilin Agricultural University JLAU in people’s Republic of China
Kierownik: prof. dr hab. Stanisław Pluta
Okres realizacji: od 15.01.2017 – na czas nieokreślony

Współpraca z Liaoning Academy of Agricultural Sciences, Liaoning Province, China
Agreement of Academic Co-operation between Liaoning Academy of Agricultural Sciences, China and The National Institute of Horticultural Research in Poland
Kierownik: prof. dr hab. Stanisław Pluta
Okres realizacji: od 23.06.2017 – na czas nieokreślony

Współpraca z the International Joint Berries Laboratory, China
Cooperation Agreement on the International Joint Berries Laboratory. Establishing an International Joint Berries Laboratory (IJBLab) for Genetics, Breeding, Physiology, and Molecular biology on Berries among Liaoning Institute of Pomology (LIP), People’s Republic of China, and the National Institute of Horticultural Research (InHort), Skierniewice, Poland.
Kierownik: prof. dr hab. Stanisław PlutaOkres realizacji: od 07.09.2023 – na czas nieokreślony

Plant genetic resources conservation, virus elimination, cryopreservation and maintenance of Tripartite Cryo – Genbank (Czechy – Niemcy – Polska)
Ochrona zasobów genowych, eliminacja wirusów, krioprezerwacja oraz prowadzenie Trójstronnego Krio – Banku Genów (Czechy – Niemcy – Polska)
Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research (IPK), Gatersleben, Niemcy, Crop Research Institute (CRI), Praha – Ruzyne, Czechy
Kierownik: dr Teresa Kotlińska
Okres realizacji: 2010-2014

Conservation of genetic resources of vegetable crops and wild relatives, documentation, maintenance of collections, valorization and their utilization in plant breeding and genetic investigation
Ochrona zasobów genowych roślin warzywnych i spokrewnionych dzikich gatunków, dokumentacja, prowadzenie waloryzacji ocena, wykorzystanie w hodowli i badaniach genetycznych
Lwowski Państwowy Uniwersytet Rolniczy, Dublany, Ukraina
Kierownik: dr Teresa Kotlińska
Okres realizacji: 2010-2015

Project ECP/GR -A European Genebank Integration System (AEGIS)
Zintegrowany System Ochrony Europejskich Zasobów Genowych – (AEGIS)
Bioversity International, Rzym, Włochy
Kierownik: dr Teresa Kotlińska
Okres realizacji: 2010-2015

Vegetable Crops Genetic Resources Conservation and their Utilization in Plant Breeding
Ochrona zasobów genowych roślin warzywnych i ich wykorzystanie w hodowli
Institute of Vegetable and Melon Growing of Ukrainian Academy of Agricultural Science, Ukraina
Kierownik: dr Teresa Kotlińska
Okres realizacji: 1998-2015

Cooperation in frame of evaluation and breeding of fruit crop cultivars
Współpraca w zakresie oceny i hodowli odmian roślin sadowniczych z Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Kanada
Kierownik: prof. dr hab. Edward Żurawicz
Okres realizacji: 2011-2016

Udostępnij na: