Skip to content

Inna współpraca międzynarodowa

Genotyping-by-sequencing of the European garlic collection to develop a sustainable ex situ conservation strategy; Project ECPGR (Phase X)
Genotypowanie przez sekwencjonowanie europejskiej kolekcji czosnku w celu opracowania zrównoważonej strategii ochrony ex situ; Projekt ECPGR (Faza X)
Koordynator: dr Manuela Nagel IPK Gatersleben, Niemcy
Kierownik: dr Mariusz Chojnowski
Okres realizacji: 2023-2025

The European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources (ECPGR) – The Working Groups (WG): Allium, Umbelliferae, Cucurbitaceae, Solanaceae, and Leafy Vegetables
Europejski Program Współpracy w zakresie ochrony roślinnych zasobów genowych – Grupy Robocze: Allium, Solanaceae, Umbelliferae, Cucurbitaceae i Warzyw Liściowych
Koordynator: Bioversity International, Rzym, Włochy
Kierownik: dr Mariusz Chojnowski
Okres realizacji: praca ciągła

Implementation of The Second Global Plan of Action for Plant Genetic Resources for Food and Agriculture  (https://www.fao.org/cgrfa/topics/plants/en/)
Wdrożenie Drugiego Światowego Planu Działania na Rzecz Zasobów Genetycznych Roślin dla Wyżywienia i Rolnictwa
Koordynator: FAO
Kierownik: dr hab. Mirosław Sitarek, prof. IO
Okres realizacji: Praca ciągła

(WG): Allium, Umbelliferae, Cucurbitaceae, Solanaceae, and Leafy Vegetables
Europejski Program Współpracy w zakresie ochrony roślinnych zasobów genowych − Grupy Robocze: Allium, Solanaceae, Umbelliferae, Cucurbitaceae i Warzyw Liściowych
Koordynator: Bioversity International, Rzym, Włochy
Kierownik: dr M. Chojnowski
Okres realizacji: praca ciągła

The European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources (ECPGR) − The Working Group (WG): Malus/Pyrus
Europejski Program Współpracy w zakresie ochrony roślinnych zasobów genowych − Grupa Robocza: Jabłoń/Grusza
Koordynator: Bioversity International, Rzym, Włochy
Kierownik: dr D. Kruczyńska
Okres realizacji: praca ciągła

Testing agreements – evaluation of fruit plant breeding materials
Umowy na testowanie hodowlanych materiałów roślin sadowniczych
Współpraca z instytutami i uczelniami z następujących krajów: Austria, Belgia, Białoruś, Bułgaria, Chiny, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Kanada, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Rosja, Rumunia, RPA, Serbia, Szkocja, Szwajcaria, Szwecja, Ukraina, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy
Kierownik: dr hab. A. Masny, prof. IO
Okres realizacji: praca ciągła

EURISCO − Search Catalogue with passport data on ex situ collections maintained in Europe
EURISCO – Katalog z danymi paszportowymi kolekcji ex situ utrzymywanymi w Europie
Koordynator: Bioversity International, Rzym, Włochy
Kierownik: dr M. Chojnowski
Okres realizacji: praca ciągła

Plant genetic resources conservation, virus elimination, cryopreservation and maintenance of Tripartite Cryo – Genbank (Czechy – Niemcy – Polska)
Ochrona zasobów genowych, eliminacja wirusów, krioprezerwacja oraz prowadzenie Trójstronnego Krio – Banku Genów (Czechy – Niemcy – Polska)
Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research (IPK), Gatersleben, Niemcy, Crop Research Institute (CRI), Praha – Ruzyne, Czechy
Kierownik: dr M. Chojnowski
Okres realizacji: praca ciągła

Współpraca z Shandong Institute of Pomology (Chiny)
Kierownik: dr hab. E. Rozpara, prof. IO
Okres realizacji: od 28.09.2015 − praca ciągła

Science and Technology Cooperation Agreement between Research Institute of Pomology (INHORT) in Skierniewice, Poland and the Jilin Pulan High-Tech Co. Ltd. Jilin Province, China
Umowa współpracy naukowo-technicznej pomiędzy Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach, Polska i Jilin Pulan High-Tech Co., Ltd, Jilin Province, China
Kierownik: dr hab. S. Pluta, prof. IO
Okres realizacji: od 26.11.2015 – na czas nieokreślony

Yantai Academy of Agricultural Science Shandong Province, P.R. China
Kierownik: dr D. Kruczyńska
Okres realizacji: od 15.02.2019 – 31.12.2021

Współpraca z Instytutem Sadownictwa w Białorusi
Agreement on Scientific cooperation between the Republican Research and Production Unitary Enterprise “Institute for Fruit Growing”, The Republic of Belarus and Research Institute of Horticulture, Poland
Kierownik: dr hab. A. Masny, prof. IO
Okres realizacji: od 23.11.2016 – na czas nieokreślony

Współpraca z Jilin Agricultural University, Jilin Province, China
Cooperation Agreement Between Research Institute of Horticulture in Poland and Jilin Agricultural University JLAU in People’s Republic of China
Kierownik: dr hab. S. Pluta, prof. IO
Okres realizacji: od 15.01.2017 – na czas nieokreślony

Współpraca z Liaoning Academy of Agricultural Sciences, Liaoning Province, China
Agreement of Academic Co-operation between Liaoning Academy of Agricultural Sciences, China and Research Institute of Horticulture. Poland
Kierownik: dr hab. S. Pluta, prof. IO
Okres realizacji: od 23.06.2017 – na czas nieokreślony

The European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources (ECPGR) – The Working Groups (WG): Allium, Umbelliferae, Cucurbitaceae, Solanaceae, and Leafy Vegetables
Europejski Program Współpracy w zakresie ochrony roślinnych zasobów genowych – Grupy Robocze: Allium, Solanaceae, Umbelliferae, Cucurbitaceae i Warzyw Liściowych
Koordynator: Bioversity International, Rzym, Włochy
Kierownik: dr Teresa Kotlińska
Okres realizacji: praca ciągła

Testing agreements – evaluation of fruit plant breeding materials
Umowy na testowanie hodowlanych materiałów roślin sadowniczych
Współpraca z instytutami i uczelniami z następujących krajów: Austria, Belgia, Białoruś, Bułgaria, Chiny, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Jugosławia, Kanada, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Rosja, Rumunia, RPA, Serbia, Szkocja, Szwajcaria, Szwecja, Ukraina, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy
Kierownik: prof. dr hab. Edward Żurawicz
Okres realizacji: praca ciągła

EURISCO – Search Catalogue with passport data on ex situ collections maintained in Europe
EURISCO – Katalog z danymi paszportowymi kolekcji ex situ utrzymywanymi w Europie
Koordynator: Bioversity International, Rzym, Włochy
Kierownik: dr Teresa Kotlińska
Okres realizacji: praca ciągła

ZREALIZOWANE

Plant genetic resources conservation, virus elimination, cryopreservation and maintenance of Tripartite Cryo – Genbank (Czechy – Niemcy – Polska)
Ochrona zasobów genowych, eliminacja wirusów, krioprezerwacja oraz prowadzenie Trójstronnego Krio – Banku Genów (Czechy – Niemcy – Polska)
Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research (IPK), Gatersleben, Niemcy, Crop Research Institute (CRI), Praha – Ruzyne, Czechy
Kierownik: dr Teresa Kotlińska
Okres realizacji: 2010-2014

Conservation of genetic resources of vegetable crops and wild relatives, documentation, maintenance of collections, valorization and their utilization in plant breeding and genetic investigation
Ochrona zasobów genowych roślin warzywnych i spokrewnionych dzikich gatunków, dokumentacja, prowadzenie waloryzacji ocena, wykorzystanie w hodowli i badaniach genetycznych
Lwowski Państwowy Uniwersytet Rolniczy, Dublany, Ukraina
Kierownik: dr Teresa Kotlińska
Okres realizacji: 2010-2015

Project ECP/GR -A European Genebank Integration System (AEGIS)
Zintegrowany System Ochrony Europejskich Zasobów Genowych – (AEGIS)
Bioversity International, Rzym, Włochy
Kierownik: dr Teresa Kotlińska
Okres realizacji: 2010-2015

Vegetable Crops Genetic Resources Conservation and their Utilization in Plant Breeding
Ochrona zasobów genowych roślin warzywnych i ich wykorzystanie w hodowli
Institute of Vegetable and Melon Growing of Ukrainian Academy of Agricultural Science, Ukraina
Kierownik: dr Teresa Kotlińska
Okres realizacji: 1998-2015

Cooperation in frame of evaluation and breeding of fruit crop cultivars
Współpraca w zakresie oceny i hodowli odmian roślin sadowniczych z Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Kanada
Kierownik: prof. dr hab. Edward Żurawicz
Okres realizacji: 2011-2016

Udostępnij na: