Skip to content

Własność intelektualna

Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy od dnia utworzenia (1 stycznia 2011 r.) uzyskuje patenty i prawa ochronne na opracowane przez swoich pracowników rozwiązania.

Do 31 grudnia 2023 r. Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy uzyskał:

  • 45 patentów na wynalazki,
  • 6 praw ochronnych na wzory użytkowe,
  • 3 prawa ochronne na znaki towarowe.

Do 31 grudnia 2010 r. Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa oraz Instytut Warzywnictwa uzyskały łącznie:

  • 158 patentów na wynalazki (w tym 1 patent europejski),
  • 128 praw ochronnych na wzory użytkowe,
  • 4 prawa ochronne na znaki towarowe.

Kontakt: mgr Jarosław Danelski – rzecznik patentowy, e-mail: jaroslaw.danelski@inhort.pl

Udostępnij na: