Skip to content

Woda

Badania wykonywane w celu oceny przydatności wody do wykorzystania w instalacjach nawodnieniowych oraz jako baza do sporządzania pożywek nawozowych. Badania obejmują:
• oznaczenie odczynu (pH), elektroprzewodnictwa (EC), twardości ogólnej, zawartości kwaśnych węglanów, wapnia, magnezu, żelaza i manganu;
• analizę wody do fertygacji upraw polowych i pod osłonami (pH, EC, zawartość kwaśnych węglanów, makroelementów i mikroelementów, azotanów, fosforanów, siarczanów, chlorków, oznaczenie odczynu (pH), elektroprzewodnictwa (EC), zawartości makro i mikroelementów, jonów azotanowych, amonowych, fosforanów, siarczanów i chlorków w pożywkach i wyciągach z mat uprawowych.

Udostępnij na: