Skip to content

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Innowacyjna technologia i organizacja uprawy kukurydzy wsparta biologicznie
Akronim: EPI Wspomagana kukurydza
Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie M16 „Współpraca”
Instytucja finansująca: ARiMR
Wykonawcy: Politechnika Łódzka; Łódź; EIG Finance, Łódź; JHJ, Gizałki; Paweł Skóra, Rozprza
Kierownik projektu z IO-PIB: dr Regina Janas
Okres realizacji: 01.04.2023 – 31.12.2024
Nr umowy: 00077.DDD.6509.00167.2022.05

Opracowanie i wdrożenie innowacji w zakresie produkcji rabarbaru ogrodowego (Rheum x hybridum) o udoskonalonych cechach prozdrowotnych, sensorycznych i przetwórczych
Akronim: EPI Rabarbar Podkarpacie
Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie M16 „Współpraca”
Instytucja finansująca: ARiMR
Wykonawcy: Marcin Fujarowicz, Pantalowice; Bioconcept-Gardenia, Warszawa; Zenon Andrzej Kucab, Koszalin
Kierownik projektu z IO-PIB: dr Agnieszka Wojtania
Okres realizacji: 01.03.2023 – 31.12.2024
Nr umowy: 00008.DDD.6509.00181.2022.09

Opracowanie innowacyjnych przetworów warzywnych zachowujących korzystny skład substancji odżywczych z wykorzystaniem unikalnej odmiany buraka białego oraz marchwi białej w celu rozwoju produkcji rolniczej i przetwórczej
Akronim: EPI WhiteVeg
Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie M16 „Współpraca”
Instytucja finansująca: ARiMR
Wykonawcy: TYMBARK-MWS, Tymbark; Kamila Szwejkowska, Nieszawa; Piotr Chmielewski, Nieszawa; Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Olsztyn
Kierownik projektu z IO-PIB: dr hab. Monika Mieszczakowska-Frąc, prof. IO
Okres realizacji: 12.10.2023 – 31.12.2024
Nr umowy: 00115.DDD.6509.00261.2022.06

Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji kompozycji roślinnych w słojach w pomieszczeniach wegetacyjnych bez dostępu światła naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem składu widmowego światła sztucznego i mikroklimatu komory uprawowej i ich wpływu na jakość finalną produktu
Akronim: EPI Światło w szkle
Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie M16 „Współpraca”
Instytucja finansująca: ARiMR
Wykonawcy: CMF GROUP, Wiązowna; Jacek Wiśniewski, Warszawa; Gospodarstwo Ogrodnicze WIŚNIEWSCY, Góraszka
Kierownik projektu z IO-PIB: dr hab. Jadwiga Treder, prof. IO
Okres realizacji: 20.10.2023 – 31.12.2024
Nr umowy: 00100.DDD.6509.00046.2022.07

Opracowanie i wdrożenie do praktyki wysokowydajnej metody zbioru kombajnowego owoców borówki wysokiej dzięki zastosowaniu najnowszych technologii prowadzenia plantacji borówki wysokiej oraz najbardziej zaawansowanych technologicznie metod
Akronim: EPI TurboBerry
Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie M16 „Współpraca”
Wykonawcy: FreshMazovia.com Sp. J. Maciej Majewski (lider grupy operacyjnej), Instytut Ogrodnictwa – PIB, Przedsiębiorstwo Handlowe ELFRUIT Elżbieta Kawęczyńska, gospodarstwa sadownicz
Kierownik projektu z IO-PIB: dr Krzysztof Klamkowski
Okres realizacji: 20.10.2023 – 31.12.2024
Nr umowy: 00091.DDD.6509.00058.2022.076.

Owoce w systemie “zero pozostałości”. Nowe formy produkcji owoców bez pozostałości chemicznych środków ochrony roślin
Akronim: EPI Amela
Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie M16 „Współpraca”
Instytucja finansująca: ARiMR
Wykonawcy: Stowarzyszenie “Kraina Sadów i Ogrodów” Błędów; Spółdzielnia Ogrodnicza Grójec
Kierownik projektu z IO-PIB: prof. dr hab. Joanna Puławska
Okres realizacji: 15.09.2022 – 31.12.2024
Nr umowy: 00079.DDD.6509.00069.2019.07

Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych
Akronim: DEMONSTRACJE
Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja finansująca: ARiMR
Wykonawcy: CDR w Brwinowie, oddział w Radomiu, Instytut Ogrodnictwa – PIB, 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego
Kierownik projektu z IO-PIB: prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski, dr Małgorzata Tartanus
Okres realizacji: 22.06.2022 – 31.12.2024
Nr umowy: 00001.DDD.65141.1.00002.2020.00

Pasieka na bazie kontrolowanych warunków i regulowanego mikroklimatu w ulu oraz kształtowanej produkcji pożytków
Akronim: Dobry miód
Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja finansująca: ARiMR
Wykonawcy: Fundacja Instytut Innowacji, Instytut Ogrodnictwa – PIB
Kierownik projektu z IO-PIB: dr hab. Zbigniew Kołtowski, prof. IO
Okres realizacji: 20.05.2022 – 31.10.2024
Nr umowy: 00071.DDD.6509.00079.2019.07

Nowatorska technologia produkcji in vitro zdrowych, wysokiej jakości sadzonek rabarbaru (Rheum rhaponticum L.)
Akronim: RABARBAR
Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Wykonawcy: Bio-Food Roztocze Sp. z o.o., Instytut Ogrodnictwa – PIB, Alinex, Bioconcept-Gardenia Sp. z o.o.
Kierownik projektu z IO-PIB: dr Agnieszka Wojtania
Okres realizacji:01.10.2020 – 30.04.2023
Nr umowy: 00009.DDD.6509.00020.2019.09 Współpraca M16

Tytuł: Wdrożenie ulepszonego produktu, innowacyjnej technologii i metod organizacji produkcji w produkcji cebulowych roślin ozdobnych przy wykorzystaniu wysokociśnieniowego zamgławiania komór chłodniczych nadtlenkiem wodoru stabilizowanego srebrem
Akronim: Kwiaty cebulowe
Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Wykonawcy: Instytut Ogrodnictwa – PIB, Gospodarstwo Ogrodnicze Jacek Wiśniewski, Emi AGRO Emilia Waszkiewicz
Kierownik projektu z IO- PIB: prof. dr hab. A. Wojdyła
Okres realizacji: 01.10.2020 – 31.12.2022
Nr umowy: DDD.6509.00019.2019.05

Tytuł: Opracowanie strategii zapobiegania rozwojowi fitopatogenów ziemniaka sadzeniaka w oparciu o ekologiczne rozwiązania biotechnologiczne i nową metodę przechowywania
Akronim: Fitoziem
Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Współpraca, Działanie 16
Lider: Politechnika Łódzka
Podwykonawca: Instytut Ogrodnictwa – PIB
Kierownik projektu z IO-PIB: prof. dr hab. M. Grzesik
Okres realizacji: 15.06.2020 – 30.06.2022
Nr umowy: 00010.DDD.6509.00016.2018.05 K-51/9/2020

Tytuł: Wzrost konkurencyjności na rynku poprzez wdrożenie innowacyjności procesowej, technologicznej i marketingowej związanej z uprawą róż w gospodarstwie ogrodniczym w Boguchwale
(Increased competitiveness on the market through the implementation of process, technological and marketing innovation related to the cultivation of roses in the horticultural farm in Boguchwała)
Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Wykonawcy: Aneta Sapa, Instytut Ogrodnictwa
Kierownik projektu z IO: dr J.S. Nowak
Okres realizacji: 28.05.2018 – 26.02.2019
Nr umowy: DDD.6509.00077.2017.09

Udostępnij na: