Skip to content

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych
DEMONSTRACJE
Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Wykonawcy: CDR w Brwinowie, oddział w Radomiu, Instytut Ogrodnictwa – PIB,16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego
Kierownik projektu z IO: prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski, dr Małgorzata Tartanus
Okres realizacji: 22.06.2022 – 31.12.2024
Nr umowy: 00001.DDD.65141.1.00002.2020.00

Pasieka na bazie kontrolowanych warunków i regulowanego mikroklimatu w ulu oraz kształtowanej produkcji pożytków
Dobry miód
Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Wykonawcy: Fundacja Instytut Innowacji, Instytut Ogrodnictwa – PIB
Kierownik projektu z IO: dr hab. Zbigniew Kołtowski, prof. IO
Okres realizacji:20.05.2022 – 31.10.2024
Nr umowy: 00071.DDD.6509.00079.2019.07 Współpraca M16

Nowatorska technologia produkcji in vitro zdrowych, wysokiej jakości sadzonek rabarbaru (Rheum rhaponticum L.)
RABARBAR
Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Wykonawcy: Bio-Food Roztocze Sp. z o.o., Instytut Ogrodnictwa – PIB, Alinex, Bioconcept-Gardenia Sp. z o.o.
Kierownik projektu: dr Agnieszka Wojtania
Okres realizacji:01.10.2020 – 30.04.2023
Nr umowy: 00009.DDD.6509.00020.2019.09 Współpraca M16

Zrealizowane

Tytuł: Wdrożenie ulepszonego produktu, innowacyjnej technologii i metod organizacji produkcji w produkcji cebulowych roślin ozdobnych przy wykorzystaniu wysokociśnieniowego zamgławiania komór chłodniczych nadtlenkiem wodoru stabilizowanego srebrem
Akronim: Kwiaty cebulowe
Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Wykonawcy: Instytut Ogrodnictwa – PIB, Gospodarstwo Ogrodnicze Jacek Wiśniewski, Emi AGRO Emilia Waszkiewicz
Kierownik projektu z IO- PIB: prof. dr hab. A. Wojdyła
Okres realizacji: 01.10.2020 – 31.12.2022
Nr umowy: DDD.6509.00019.2019.05

Tytuł: Opracowanie strategii zapobiegania rozwojowi fitopatogenów ziemniaka sadzeniaka w oparciu o ekologiczne rozwiązania biotechnologiczne i nową metodę przechowywania
Akronim: Fitoziem
Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Współpraca, Działanie 16
Lider: Politechnika Łódzka
Podwykonawca: Instytut Ogrodnictwa – PIB
Kierownik projektu z IO-PIB: prof. dr hab. M. Grzesik
Okres realizacji: 15.06.2020 – 30.06.2022
Nr umowy: 00010.DDD.6509.00016.2018.05 K-51/9/2020

Tytuł: Wzrost konkurencyjności na rynku poprzez wdrożenie innowacyjności procesowej, technologicznej i marketingowej związanej z uprawą róż w gospodarstwie ogrodniczym w Boguchwale
(Increased competitiveness on the market through the implementation of process, technological and marketing innovation related to the cultivation of roses in the horticultural farm in Boguchwała)
Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Wykonawcy: Aneta Sapa, Instytut Ogrodnictwa
Kierownik projektu z IO: dr J.S. Nowak
Okres realizacji: 28.05.2018 – 26.02.2019
Nr umowy: DDD.6509.00077.2017.09

Udostępnij na: