Skip to content

Innowacyjna technologia prowadzenia plantacji borówki pod kątem przydatności owoców do mechanicznego zbioru z wykorzystaniem nowoczesnego kombajnu całorzędowego (TurboBerry)

Celem operacji jest opracowanie i wdrożenie do praktyki wysokowydajnej metody zbioru kombajnowego owoców borówki dzięki zastosowaniu najnowszych technologii prowadzenia plantacji oraz najbardziej zaawansowanych technologicznie metod diagnostyki odżywienia roślin i dostosowaniu nawodnienia do realnych potrzeb wodnych roślin w celu oszczędności wody.

W ramach planowanej operacji realizowane będą prace rozwojowe dotyczące opracowania technologii produkcji borówki wysokiej, której efektem będzie innowacyjny produkt, w postaci owoców borówki dostosowany do zbioru mechanicznego z przeznaczeniem na rynek deserowy. W ramach tych działań przewiduje się m.in. dopracowanie modelu formowania krzewów borówki, porównania technologii nawadniania i nawożenia na plantacji, monitoring klimatu w uprawach wraz z oceną jego wpływu na plonowanie krzewów, porównanie efektywności nawadniania. 

Zastosowanie rezultatów operacji przyczyni się do obniżenia kosztów produkcji, zastąpienia ręcznego zbioru owoców borówki mechanicznym przy zachowaniu najwyższej jakości owoców, ograniczenie zużycia wody i nawozów z uwzględnieniem wymogów i zasad ochrony środowiska oraz zasobów naturalnych, wprowadzenie innowacyjnego rozwiązania zbioru owoców zwalniającego plantatora z konieczności jego organizacji.

Udostępnij na: