Skip to content

O NAS

CENTRUM PRZETWÓRSTWA PRODUKTÓW OGRODNICZYCH (CPPO) przy Instytucie Ogrodnictwa − PIB, to nowocześnie zaprojektowany obiekt, który pełni funkcje badawczo-rozwojowe ukierunkowane na prowadzenie badań i kreowanie innowacji w projektowaniu produktów żywnościowych na bazie owoców i warzyw z wykorzystaniem aktualnych i perspektywicznych technologii gwarantujących wysoką jakość i bezpieczeństwo.

W ramach projektu, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, wybudowano obiekt spełniający wymagania dla produkcji spożywczej o powierzchni około 1500 m2. Główną jego część stanowią dwie wydzielone, specjalistyczne hale technologiczne spełniające wymagania procesowe dla produkcji najważniejszych kategorii przetworów owocowych i warzywnych, w tym soków przecierowych oraz do wytwarzania suszy owocowych i warzywnych.

Oferta CPPO kierowana jest przede wszystkim do podmiotów gospodarczych, ale również do sektora publicznego, w tym uczelni wyższych i instytutów naukowych.

Oprócz prowadzenia prac badawczych we współpracy z MŚP, Centrum wspólnie z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, producentami oraz innymi instytucjami otoczenia biznesowego, może aplikować o projekty o charakterze wdrożeniowym.

Korzystając z doświadczenia i zaplecza naukowego Instytutu Ogrodnictwa PIB realizujemy  projekty uwzględniające innowacje technologiczne i nietechnologicznie.

Planowana jest również współpraca naukowa polegająca na przyjmowaniu studentów uczelni państwowych i niepublicznych kształcących się w zakresie ogrodnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego oraz nauk o żywności i żywieniu.

Oprócz części technologicznej w ramach Centrum działa, pracownia ukierunkowana na badania preferencji konsumenckich przetworów z owoców i warzyw.

Dział badań sensorycznych i konsumenckich umożliwia wprowadzanie i testowanie nowych metod przetwórczych wykraczających poza rutynowe podejście i elastyczne kreowanie innowacyjnych produktów o szczególnych cechach jakościowych, spełniających oczekiwania odbiorcy końcowego. Produkty, które powstaną w CPPO będą atrakcyjne dla odbiorców zarówno pod względem jakości odżywczej, jak i funkcjonalności, co ma szansę przełożyć się na zwiększenie spożycia owoców i warzyw, oraz na zwiększenie popytu na produkty z nich wytwarzane. Mając do dyspozycji park maszynowy i wykwalifikowaną kadrę pracujemy nad zwiększaniem asortymentu znanych produktów, jak soki NFC, smoothie czy dżemy, ale też opracowywaniem technologii dla nowych, innowacyjnych produktów na bazie surowców ogrodniczych.  Centrum będzie rozwijać się na rynku produktów premium oraz żywności funkcjonalnej, a także brać udział w tworzeniu żywności specjalnego przeznaczenia.

Udostępnij na: