Skip to content

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Tytuł: Zwiększenie efektywności energetycznej budynku należącego do Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach
Nazwa Programu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Wykonawca: Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy
Kierownik Projektu: prof. dr. hab. Dorota Konopacka
Okres realizacji: 24.01.2018 – 31.03.2021
Nr projektu: POIS.01.03.01-00-0051/17
Wartość projektu: 2 280 390,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 819 074, 51 zł
Cel Projektu: Realizacja projektu ma na celu rozwiązanie problemu niskiej efektywności energetycznej budynku objętego Projektem. Obecnie eksploatacja budynku wiąże się z nadmiernym zużyciem energii, a w konsekwencji z emisją substancji szkodliwych do środowiska.

Tytuł: Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń
(Protection of soil biodiversity condition the health of present and future generations)
Akronim: BIOGLEBA
Nazwa programu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Wykonawca: Instytut Ogrodnictwa
Kierownik projektu: dr B. Kowalska
Okres realizacji: 01.01.2018 – 31.12.2019
Nr umowy: POIS.02.04.00-00-0082/16-00

Udostępnij na: