Skip to content

COST Action

COST CA22158 Plant-Microbiomes Networks and Synthetic Communities to improve Crops Fitness − MicroCropBiome
Reprezentant Polski w Management Committee: prof. dr hab. Joanna Puławska
Okres realizacji: 2023-2027

COST CA 18111 Genome editing in plants − a technology with transformative potential PlantED (PlantED − Edycja genomu roślinnego)
Reprezentant Polski w Management Committee: dr Sylwia Keller-Przybylkowicz
Okres realizacji: 2019-2023

COST CA18210 Oxygen sensing a novel mean for biology and technology of fruit quality” Roxy-COST (Roxy-COST − Detekcja stresu tlenowego jako nowatorskie narzędzie dla fizjologicznych i technologicznych aspektów jakości owoców)
Reprezentant Polski w Management Committee: dr Krzysztof Rutkowski
Okres realizacji: 2020-2024

COST CA19145 European Network for assuring food integrity using non-destructive spectral sensors (Europejska sieć badawcza na rzecz zapewnienia integralności cech jakościowych żywności, tworzonej na bazie wykorzystania niedestrukcyjnych sensorów spektralnych)
Reprezentant Polski w Management Committee: dr Krzysztof Rutkowski
Okres realizacji: 2020-2024

COST CA21134 Towards zero Pesticide AGRIculture: European Network for sustainability (T0P-AGRI-Network) (W kierunku zero pestycydów AGRIKultura: Europejska sieć na rzecz zrównoważonego rozwoju)
Reprezentant Polski w Management Committee: dr hab. Eligio Malusà, prof. IO
Okres realizacji: 2021-2023

COST CA21142 Fruit tree Crop REsponses to Water deficit and decision support Systems applications – FruitCREWS (Reakcja drzew owocowych na deficyt wody oraz wykorzystanie systemów wspomagania decyzji)
Reprezentant Polski w Management Committee: dr Krzysztof Klamkowski, prof dr hab. Waldemar Treder
Okres realizacji: 2022-2026
Notatka prasowa nr 1

Udostępnij na: